MØHLENPRIS IDRETTSLAG: VI TAR UTFORDRINGEN

Med vår unike tilnærming har vi jobbet med utfordringer i ungdomsmiljøer relatert til alt fra rus og radikalisering til tvangsekteskap og sosial kontroll. 

Vi har blandt annet hatt mandat til å 

- Fremme deltakelse og integrering blant enslige mindreårige og ungdom med minoritetsbakgrunn

- Forebygging av tvangsekteskap blant enslige mindreårige gutter

- Forebygging av negativ sosial kontroll

- Forebygging av kriminalitet og voldelig ekstremisme

 

BRO CODE OG MASKULINITET