top of page
Alle videoer
Se nå
Hjem: Video Player

Et  idrettslag med lavterskelaktiviteter og fokus på inkludering, mestring og sosial kompetanse

Møhlenpris idrettslag, MIL, er et lavterskeltiltak for minoritetsungdom og enslige mindreårige flyktninger i Bergen kommune. Vår grunntanke er at idrett skal være tilgjengelig for alle, og dersom vi kan skape et positivt fellesskap rundt idretten har man mulighet til å påvirke ungdommene på andre arenaer i livet. I MIL bruker vi idrett til å etablere relasjon for å arbeide med inkludering, empowerment, radikalisering og voldelig ekstremisme samt negativ sosial kontroll og tvangsekteskap.

36033416_1881715768558292_37566049351316
Hjem: Welcome

TILTAK

47391753_579492099176410_521765464775327

KOMMUNIKASJON OG NETTVERKSBYGGING

Gjennom rollespill, musikk og dialog bygger vi trygge og sterke ungdommer som er ressurser i sine miljø.

IMG_1481.jpg

KOMPETANSEHEVING &

JUNIORMENTOR

Det finnes 1001 hindere for deltakelse. Gjennom våre juniormentorer prøver vi å gi ungdommer nødvendig kompetanse og nettverk for å kunne delta i fellesskapet.

Smil.jpg

SOSIALE MØTEPLASSER

Vi legger vekt på å bygge tilhørighet og en positiv fritid. Du kan ikke stave familie uten MIL.

Court Rentals

IDRETT

Gjennom idrett lærer vi språk, sosiale koder og skaper relasjoner. Gjennom idrett kan vi skape fellesskap på tvers av språk, etnisitet og nasjonalitet.

Hjem: Facilities
Hjem: Contact

KONTAKT OSS

Har du noen spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss på post@milidrett.no


Daglig leder kontakt info:

David Martinez, 98255161 

22894423_823275701186231_274202058525180
bottom of page